Er du moden til ejerskifte?

Har tanken om et ejerskifte strejfet dig? Eller gør du dig allerede nu seriøse overvejelser om at sælge? Det er du ikke ene om.

I PWC’s ejerlederanalyse fra 2020 giver hele 67 % af ejerlederne udtryk for, at de ikke afviser et ejerskifte.  Heraf forventer 18 %, at et salg kan komme på tale indenfor de næste 2 år (i øvrigt en fordobling i forhold til 2019) – og 40 % overvejer ejerskifte indenfor de næste 5 år.

Tallene vidner om, at salgsplanerne spirer rundt omkring. Hvad de derimod IKKE viser er, at mange desværre kommer alt for sent i gang med at forberede virksomhedssalget. De når ikke at blive modne til et ejerskifte i tide. Konsekvens? Måske bliver virksomheden solgt for billigt – eller til en køber, der håndterer den på en måde, du som ejer ikke er helt glad for. Eller måske opstår der usikkerhed og uklarheder i familien, hvis der er tale om generationsskifte.

Situationer som disse vil du naturligvis gerne undgå. Derfor er det kritisk, at du gør dig de rette overvejelser – uanset om dine planer er fremskredne eller kun så småt ved at tage form. Så både du og din virksomhed bliver modne til et ejerskifte i tide.

Et vellykket ejerskifte starter i god tid. 

En vital del af det at drive en virksomhed og modne den til ejerskifte er at sikre dens udvikling og fortsættelse. Derfor bør du starte i god tid med overvejelser om fremtiden – og dernæst forsøge at ramme det rette tidspunkt for at lade andre tage over og føre virksomheden mod nye mål. For et gennemtænkt og velorganiseret ejerskifte gavner både dig og din virksomhed.

Her er en liste over områder og aspekter, du med fordel kan inkludere i dine overvejelser:

Virksomhedens fremtid: 

  • Salg til familien, medarbejdere, ny leder, konkurrent, investorer
  •  Delsalg, søge partnerskab/fusion, lukning

Største udfordringer: 

  • Fastsætte virksomhedens værdi, finde køber, trække mig fra styringen, afklare mit fremtidige arbejdsliv, konflikter i familien, hjælp til ejerskifte

Egen fremtid:

  • Starte/købe ny virksomhed, direktør i anden virksomhed, bestyrelsesmedlem, frivilligt arbejde, hobby, pension

Vigtigste prioritet: 

  • Ejet økonomisk udbytte, sikre medarbejderne, sikre virksomhedens udvikling, bevare virksomheden i familien

Tidshorisont: 

  • Ejerskifte indenfor 1 år, 3 år, 5 år, 10 år eller mere end 10 år.

Ovenstående er blot en skitse med et udpluk af de overvejelser, du bør gøre dig i processen frem mod et ejerskifte. Du kan med fordel alliere dig med en professionel sparringspartner i processen, så du når omkring alle relevante overvejelser og er solidt klædt på til et vellykket ejerskifte. 

Husk at tage ’køberbrillerne’ på!

Én ting er de mange overvejelser, du skal gøre dig. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan din virksomhed tager sig ud for en potentiel køber – uanset om det er en udefra, en medarbejder eller et familiemedlem. Måske er det tid til at optimere interne arbejdsgange, få bedre styr på dokumentationen eller give salgsmaterialet et løft. Det vigtige er, at din virksomhed tager sig godt ud på så mange fronter som muligt. Med andre ord … din virksomhed bør altid i et vist omfang være klar til salg. Også selvom du synes, der er langt til pensionen. En potentiel køber kunne jo pludselig vise sig med et godt tilbud og en kort svarfrist. Og så skulle du gerne have dine tanker og kriterier på plads, ikke?