Værdiansættelse

Værdiansættelse


Hvad er din virksomhed værd?

Du bør naturligvis kende værdien af din virksomhed, før du for alvor puster liv i salgsplanerne. I Bonorum Partners går vi grundigt til værks, når vi værdisætter din virksomhed. For ikke to virksomheder er ens.

Din værdiansættelse bliver fastsat på baggrund af en kompleks og omfattende analyse, der tager højde for alle relevante faktorer, herunder:

  • Økonomi
  • Vækstpotentiale
  • Risici
  • Branche
  • Kompetencer
  • Aktuel efterspørgsel
  • Skaleringsmuligheder
  • Regnskabskorrektioner.

Den estimerede værdi giver dig et realistisk pejlemærke for, hvor stor en gevinst, du kan forvente ved et eventuelt salg – og et solidt grundlag for at beslutte, om du skal sælge din virksomhed.

OBS!
Er du og din virksomhed endnu ikke helt klar til at sætte salgsprocessen i gang, kan du med fordel få vores hjælp til salgsafklaring.