Bestyrelsesarbejde

Der er og bliver sagt meget om værdien af en bestyrelse eller advisory board. Vigtigt for ejer er, at der udpeges de rette personer med de rette kompetencer set i lyst at behovet i virksomheden.

Når dette så er sagt, er det sikkert og vist, at den rette bestyrelse kan bidrage med mange guldkorn i relation til at fremtidssikre virksomheden, herunder at gøre den salgsklar, en proces, der ikke sker hen over natten.

Nogle af de opgaver en bestyrelse skal varetage er bl.a.

  • Værdiskabelse for ejer / aktionær.
  • At der forefindes de rette kompetencer blandt personalet.
  • At kapitalstrukturen er optimal, og at man kan møde morgendagens udfordringer.

Bestyrelsesarbejdet foregår normalt ved 6 – 8 møder årligt, herunder en strategidag.

Ved aktivt bestyrelsesarbejde vil der typisk være uddelegeret opgaver, som bestyrelsesmedlemmer arbejder med mellem møderne, ligesom der typisk også vil være møder mellem ledelsen og formanden mellem bestyrelsesmøderne.

Vi stiller os gerne til rådighed med vores erfaring og vores kontakter.

Flere af vores rådgivere har erfaring fra både bestyrelsesarbejde og arbejde i advisory boards. Vi har som gruppe en bred erfaring med mange brancher og opgaver, og vi vil helt sikkert kunne finde et godt match mellem din bestyrelse og én af vores rådgivere.

Påtænker du som ejerleder at sætte din virksomhed til salg om nogle år, så kan et forløb med en virksomhedsmægler i bestyrelse eller advisory board i en periode forud for salgsprocessen være en god investering som en del af en salgsmodnings-proces.